Loodetavasti leiad siitteenuse, mida otsid

Avaleht/Teenused/Geenitestid

Geenitestid

Kehakaalu ohjeldamise geneetiline test

Vähene kehaline aktiivsus ja maitsva toidu kerge kättesaadavus on tänapäeval ühed peamised tegurid, mis soodustavad ülekaalulisuse levikut kogu maailmas. Ent kuigi me kõik puutume kokku peaaegu sama keskkonnaga, ei kannata igaüks meist ülekaalulisuse või rasvumise käes. Mõnel inimesel on geneetiline soodumus ülekaaluliseks muutuda näiteks sellepärast, et tal on aeglane ainevahetus ja tema organism põletab rasvu vähem. Mitmes teadusuuringus on kirjeldatud pärilikkuse osa ülekaalulisuse tekkes ning selgitatud geen-geeni, geenide-keskkonna ning geenide-dieedi koostoimet ülekaalulisuse tekke ja kaalu langetamise mõjutajana. Uuringute põhjal on meie genoomis leitud teatavad geneetilised variatsioonid, nn ühenukleotiidsed polümorfismid (SNPd), mille tuvastamine aitab selgitada, kuidas meie organism teatud dieedile ja/või treeningule reageerib.

Kehakaalu ohjeldamise geneetiline test (KOGT) võimaldab hinnata, milline on sobivaim kehakaalu langetamise viis. Testi aluseks on kaheksa usaldusväärsete teadustööde põhjal välja valitud SNPd seitsmes erinevas geenis. Neid genotüüpe arvestades on võimalik välja töötada individuaalne programm kehakaalu ohjeldamiseks.

Tasub meeles pidada, et see test ei ütle, kas inimene on ülekaaluline, vaid hoopis seda, miks osa ühte ja sama dieeti järgivaid inimesi kaalu kaotab ja osa mitte.

Tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et ühes geenis võivad avalduda nii neutraalne kui ka riskialleel, mis riski avaldumise tõenäosust vastavalt vähendab või suurendab. Risk on suurem juhul, kui riskialleelidega geene on mitu, eriti kui sellega kaasneb istuv eluviis ja positiivne energiabilanss (toidutarbimine on suurem kui energiakulu).

Sportlike võimete geneeriline test

Test võimaldab hinnata, kas kehakaalu kontrolli alla saamiseks piisab toidusedeli korrigeerimisest või on vaja teha lisajõupingutusi.

Füüsiline aktiivsus on inimese põhivajadus, mis on tähtis terve eluea jooksul. Sportlikes võimetes on oluline osa pärilikkusel. Parima tulemuse saavutamiseks on kindel roll õigel ja järjepideval treeningul, aga ka keskkonnamõjul. Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide määratud tunnuste väljakujunemist. Näiteks ei saa spordis suurt edu loota inimene, kelle geneetiline pagas võimaldaks küll suurepäraste tulemuste saavutamist, kuid kelle elustiil seda ei toeta.

Geneetilisest analüüsist ei maksa otsida vaid ühte sportlikku edu määravat geeni, sest füüsilised võimed kujunevad mitme päritava geeni koosmõjul. Nii on pärilikkuse roll lõpptulemuses küll määrav, kuid siiski limiteeritud, sõltudes eelkõige inimese enda otsustest ja käitumisest. Sportlike võimete geneetilise analüüsiga määratakse inimese pärilikud eeldused olla edukas kas kestvus- või jõualadel.


Testi on võimalik teha treening- ja toitumisnõustamisel, tervisliku elustiili programmi ja tervisespordi stradipaketi nõustamistel.